Autors

Marco Inzitari

President de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia