Sebastià Santaeugènia

Doctor en medicina

Doctor en medicina

Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari en Departament de Salut.

Publicacions


Atenció integrada salut i social: definició, reptes i sostres de vidre

Atención integrada salud y social: definición, retos y techos de vidrio

Comparteix: