Autors

Anna García-Altés

Responsable de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AQuAS)

Jaume Puig-Junoy

Professor Sènior de la Barcelona School of Management – Universitat Pompeu Fabra (BSM-UPF)

Helena Bascuñana

Directora del Servei de Medicina Física i Rehabilitació - Hospital de Sant Pau