Crisi COVID-19

La crisi generada per la pandèmia de la COVID-19 està sent un xoc de dimensions desconegudes. Els serveis de salut i els seus professionals han estat al capdavant del seu impacte. Moltes coses han canviat, en molt poc temps. Han emergit nous models organitzatius i lideratges professionals per fer front a les carències de recursos i l’augment de necessitats.

Aquest monogràfic recull aprenentatges i visions sobre la gestió dels serveis de salut i la necessitat de reformes estructurals.

Comparteix: