Autors

Sara Manjon

Directora Àrea Professionals i Organitzacions

Jaume Benavent

Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària

Xavier Bayona

Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària

Cristina Roure

Farmacèutica especialista en Farmàcia Hospitalària