Autors

Helena Bascuñana

Directora del Servei de Medicina Física i Rehabilitació - Hospital de Sant Pau

Begoña Román

Professora de la Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona

Vicente Ortún

Catedràtic Emèrit Contractat Departament d'Economia i Empresa UPF