Consell editorial

Vicente Ortún

Catedràtic Emèrit Contractat Departament d'Economia i Empresa UPF