Jaume Puig-Junoy

Professor Sènior de la Barcelona School of Management – Universitat Pompeu Fabra (BSM-UPF)

Professor Sènior de la Barcelona School of Management – Universitat Pompeu Fabra (BSM-UPF)

LinkedInWeb i blog Pilleconomics

Publicacions


Una Autoritat avaluadora independent en el camp sanitari per entrar al segle XXI

Una Autoridad evaluadora independiente en el campo sanitario para entrar en el siglo XXI

Comparteix: