Juan Oliva Moreno

Professor contractat Universidad de Castilla - La Mancha, Toledo

Professor contractat Universidad de Castilla – La Mancha, Toledo

Publicacions


Una Autoritat avaluadora independent en el camp sanitari per entrar al segle XXI

Una Autoridad evaluadora independiente en el campo sanitario para entrar en el siglo XXI

Comparteix: