Articles de profunditat i informes 2021

Aquesta col·lecció reuneix els articles de profunditat i els informes produïts i publicats per l’Observatori La gestió importa durant el seu primer any de funcionament. Els seus autors, experts en el seu àmbit professional i acadèmic, formen part del Consell editorial i coordinen seccions temàtiques de l’Observatori.

Comparteix: