Roberto Nuño Solinís

Economista de la salut

Director Health, Deusto Business School

LinkedIn

Publicacions


Com aprenen les organitzacions “top performers” en atenció integrada?

Comparteix: