GenXat arriba a Vitàpolis

25/09/2023

Vitàpolis era una ciutat coneguda pels seus serveis de salut. Un col·lectiu de professionals sanitaris compromesos per oferir la millor atenció, cuidava del benestar físic i mental dels seus conciutadans. El sistema de salut tenia però els seus reptes: la demanda creixent de serveis i la limitació de recursos s’unien a la  complexitat associada a la constant innovació.

Un dia, una desconeguda va arribar a Vitàpolis. Era diferent de qualsevol altra que haguessin conegut mai. Parlava eloqüentment, treballava incansablement, era a tot arreu al mateix temps i estava sempre disposada a ajudar. Un ésser únic nascut de la matriu de la IA “Generativa”, el seu nom era GenXat. A Vitàpolis prou que havien sentit a parlar de la IA, però encara no l’havien tingut mai a tocar com fins ara.

Es va tornar a parlar, ara amb més intensitat, de canvi de paradigma i de  revolució en l’assistència sanitària. GenXat podria, entre d’altres coses,  ajudar a gestionar i interpretar les dades de salut. A Vitàpolis estaven però entre escèptics i intrigats: com podia ser que aquesta nouvinguda fos capaç de provocar aquest enrenou?

La nova amiga artificial

GenXat, una entitat d’IA dissenyada per processar informació i generar respostes semblants a les humanes, es va convertir ràpidament en un aliada indispensable per als professionals de la salut de Vitàpolis. Assistia en la gestió de les històries clíniques dels pacients, ajudava en la presa de decisions clíniques i fins i tot tenia un paper clau en la seva monitorització. També s’implicava en l’educació dels pacients i en el seu seguiment.

A la Dra. Eutecne, treballar amb l’assistència de GenXat li havia permès dedicar als pacients el munt de temps que abans dedicava a la pantalla. GenXat tant escrivia  els registres com proporcionava, en el moment oportú, informació vital. La Dra Eutecne deia que la nova “amiga” la feia créixer i li potenciava les seves habilitats en lloc de reemplaçar-les.

La innovació exponencial es va anar fent realitat

Més enllà de ser una pràctica companya, GenXat era una contribuent neta en els processos transformadors. GenXat connectava els professionals amb el potencial de la IA Generativa, i no només podia processar dades existents, sinó que també podia participar en la  generació de nous coneixements, impulsant, a una nova escala, la innovació en salut.

L’infermer Theon, encarregat del triatge a l’Hospital Central de Vitàpolis, va trobar en GenXat la col·lega que necessitava per fer realitat els seu somni d’un sistema que l’ajudés a gestionar la priorització  dels pacients en funció de la urgència. Amb una mica de suport havia estat capaç d’entrenar GenXat i disposar d’un prototip per assistir-lo en tota la feina administrativa del triatge; i ho havia fet ell mateix. Ara en la seva tasca a l’entrada d’urgències de l’hospital podia estar molt més per les persones.

GenXat instal·lada  a Vitàpolis

GenXat havia obert la porta a un futur ple de possibilitats: des de la racionalització dels fluxos de treball i la millora de l’atenció al pacient fins a la predicció de tendències de salut i la personalització dels tractaments. Els professionals de salut havien entès que entrenar GenXat i adaptar-la a les seves preferències, i sobretot a les dels pacients, era al seu abast.

El taller sobre IA Generativa de TIC Salut. Un primer pas.

Els tallers ChatGPT promoguts per TIC Salut i Social han estat un tast del futur immediat que il·lustra el conte de Vitàpolis. Professionals de la salut de diferents camps es van reunir un dia sencer el passat juliol per explorar el potencial d’aquesta noves eines, aprenent a treballar al seu costat i a aprofitar el seu poder de manera responsable. Habilitats en ChatGPT aplicades a les activitats assistencials en l’àmbit sanitari.

L’arribada de l’IA Generativa al món de la salut porta moltes oportunitats, tot i que també òbviament alguna amenaça, però volem destacar que estrenem una etapa en la que la innovació es fa encara més accessible.


Referències

Text co-redactat amb ChatGPT.

Còmic co-creat entre Midjourney i Jan Ferrer i Picó.

Comparteix: