Com utilitzar la intel·ligència artificial a l’atenció primària?

17/07/2023

La intel·ligència artificial (IA) ja ha arribat a les nostres consultes. Se’ns obre un nou escenari on els ordinadors repliquen les capacitats cognitives humanes, aprenen i plantegen solucions creatives als nostres problemes quotidians. Increïble, oi? Els avenços fins ara se centren en l’àmbit de la radiologia, les cures intensives o la dermatologia i certament sorprenen pel seu rendiment excepcional, que no només iguala, sinó que de vegades supera el dels metges individualment.[1]

Però, realment la IA encaixa a la nostra pràctica diària a l’atenció primària? Tot i que la resposta no és senzilla i està carregada de matisos, el paper vertebrador de l’atenció primària al nostre sistema sanitari, la nostra orientació holística i la nostra perspectiva comunitària fa que necessàriament tinguem l’obligació d’aprofitar els beneficis d’aquesta tecnologia a gran escala.

I davant d’això, quina és la nostra reacció? Tot i la clara finestra d’oportunitat, la veritat és que, a l’atenció primària, fins ara, no s’ha fet una revisió exhaustiva de la contribució de la IA i hi ha poca orientació sobre com cal procedir.

Al Canadà[2], un grup d’investigadors ha decidit posar fil a l’agulla reunint professionals d’atenció primària, pacients i líders del sistema de salut per tal de reflexionar de manera participativa i col·laborativa per establir una agenda de prioritats entorn de la IA, que pretén contestar aquestes tres preguntes:

Quines aplicacions de IA són prioritàries en atenció primària?

Els investigadors defineixen tres grans blocs de prioritats: el relatiu a la documentació i els processos burocràtics, el que fa referència als procediments organitzatius i el que va dirigit a optimitzar la decisió clínica.

Els aspectes relatius al maneig i la gestió dels processos burocràtics podrien millorar si la IA aprofundeix en els registres automàtics per part del pacient i s’automatitza l’obtenció de prescripció, informes i recomanacions de manera àgil i eficient.

L’organització i la planificació d’esquemes de treball dels professionals, així com la dimensió del servei podrien millorar si es desenvolupen aplicacions que aconsegueixin recopilar la informació i estableixin models predictius d’ús.

Finalment, el desenvolupament de models d’atenció no presencial que solucioni alguns motius de consulta, la creació d’algoritmes de decisió compartida pel pacient i la incorporació d’índexs de satisfacció a l’atenció i la qualitat de vida als resultats de salut ens permetrien orientar millor el nostre servei.

Quin impacte té la IA a les funcions dels proveïdors d’atenció primària?

La majoria dels pacients i líders sanitaris van expressar el seu escepticisme sobre la possibilitat que la IA reemplaci completament l’actual sistema de provisió especialment en l’àmbit de la presa de decisions clíniques. Aquest escepticisme es basa en la creença que la relació entre proveïdor i pacient és fonamentalment humana i representa tant la característica distintiva com el motor impulsor de l’atenció primària centrada en el pacient.

A més, l’estudi reflecteix la preocupació de diversos participants en relació amb la capacitat de les eines d’IA per tenir en compte de manera justa i integral els factors socials i econòmics que influeixen a l’atenció mèdica.

Com podem capacitar els proveïdors per implementar la IA a l’atenció primària?

Els proveïdors i els líders del sistema van identificar com a prioritari que els professionals tinguessin coneixements bàsics d’IA i que participessin en l’evolució crítica d’algorismes de decisió, així com la seva integració als fluxos de treball.

Pel que fa a la formació dels professionals sanitaris, hi va haver una preocupació generalitzada sobre el fet que les futures generacions de proveïdors podrien ser víctimes de la pèrdua d’habilitats per disminució de competències, així com del possible disseny d’aplicacions que no es basen en la seguretat del pacient.

Els autors de la investigació proposen un nou paradigma en què, des de la fase de disseny, els desenvolupadors d’IA treballen amb equips interdisciplinaris que involucren els usuaris finals d’atenció primària per desenvolupar eines que responguin a les necessitats actuals i altres necessitats no satisfetes.

L’atenció primària té davant un nou repte i una enorme i clara oportunitat: es tracta de definir un nou escenari amb la incorporació de la IA escoltant tots aquells agents que intervenen en el procés.[3] La creació d’espais de participació i construcció col·laborativa incorporant també usuaris és fonamental des del primer minut ja que només així podrem desenvolupar eines de IA que responguin a necessitats reals i aconsegueixin satisfer totes les expectatives. Serem capaços d’aconseguir-ho? Amb visió, esforç i constància, segur que sí!


Referències

[1] Topol EJ et al. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. Nat Med 2019;25:44–56.

[2] Upshaw TL et al. Priorities for Artificial Intelligence Applications in Primary Care: A Canadian Deliberative Dialogue with Patients, Providers, and Health System Leaders. J Am Board Fam Med. 2023;36(2):210-220.

[3] Lin SY et al. Ten ways artificial intelligence will transform primary care. J Gen Inter Med 2019;34:1626-1630.

Comparteix: