Andreu Segura

Doctor en Medicina. Director Area Salud Pública en Generalitat de Catalunya

Doctor en Medicina. Director Area Salud Pública en Generalitat de Catalunya

Linkedin

Publicaciones


La fiebre: de la clínica a la Salud Pública

Comparte: