Andreu Segura

Doctor en Medicina. Director Àrea Salut Pública a la Generalitat de Catalunya

Doctor en Medicina. Director Àrea Salut Pública a la Generalitat de Catalunya

Linkedin

Publicacions


La febre: de la clínica a la Salut Pública

Comparteix: