Andreu Segura

Doctor en Medicina. Director Àrea Salut Pública a la Generalitat de Catalunya

Doctor en Medicina. Director Àrea Salut Pública a la Generalitat de Catalunya

Linkedin

Publicacions


Assumir la incertesa: a propòsit de la covid persistent

Salut, sanitat i salut pública

La febre: de la clínica a la Salut Pública

Comparteix: