Autors

Mar Rosàs

Filòsofa. Professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna

Martina Horvat

Infermera. National Institute of Public Health, Eslovènia