Autors

Mònica Almiñana

Subsecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a la Generalitat Valenciana

David Font

Director d'Estratègia i Planificació a l'Hospital Clínic de Barcelona

Pedro Rey

Professor associat a ESADE Business & Law School

Andreu Segura

Doctor en Medicina. Director Àrea Salut Pública a la Generalitat de Catalunya

Válter Fonseca

Responsable de Decisió Mèdica i Qualitat. Especialista en Medicina Interna, PhD. Assistant Professor a la Facultat de Medicina de la Universitat de Lisboa.

Montserrat Figuerola Batista

Gerent Territorial de l'Àrea Metropolitana Sud ICS. Llicenciada en Medicina y Cirurgia, especialista en Medicina Interna.

Elena Torrente

Digital Health Development Deputy Director DKV. Head of DKV Innolab for Digital Health.