Miguel Ángel Manzano

Co-editor del blog la Llei d'Engel

Co-editor del bloc especialitzat en polítiques socials Llei d’Engel

Cap de la Secció de Gestió de Recursos Tècnics al Territori a la Diputació de Barcelona

Twitter: @mimanro

Publicacions


Sistema de garantia d’ingressos, salut i atenció integrada

Comparteix: