Manel Peiró

Director de l'Institute for Healhtcare Management de ESADE

Director de l’Institute for Healhtcare Management de ESADE

LinkedIn

Publicacions


Organitzacions sanitàries d’alt rendiment: una proposta de marc conceptual dels seus determinants

Comparteix: