La gestió pública a Espanya: context i vies de reforma

31/12/2020

Resum de la intervenció de Víctor Lapuente a la sessió “Reformar la gestió pública dels serveis de salut” organitzada com llançament de l’Observatori La gestió importa.

Politització i burocratització caracteritzen el context de la gestió pública a Espanya. A diferència d’altres països de l’OCDE, les decisions d’implantació de polítiques públiques es regeixen per criteris polítics per sobre de criteris experts. Això afecta especialment a les decisions de col·laboració publicoprivada.

La burocratització és evident en els procediments administratius, on impera el control sobre la confiança, i en el model funcionarial, rígid i de poca autonomia dels recursos humans.

Per millorar la gestió pública a Espanya és necessari avançar en dues direccions complementàries. La primera via d’avanç requereix transitar de la politització a la professionalització. La segona via consisteix a reduir la burocràcia i dotar els gestors de l’administració pública de més autonomia. Les dues vies contribuirien notablement a millorar el bon govern de la cosa pública.

Comparteix: