De la funció pública al servei públic

28/12/2020

Resum de la intervenció de Vicente Ortún a la sessió “Reformar la gestió pública dels serveis de salut” organitzada com a llançament de l’Observatori La gestió importa.

Els serveis de salut i d’educació comparteixen la necessitat de reformar la seva gestió pública però també les seves possibles solucions. Educació i salut són dos sectors clau per a la competitivitat de l’economia i el benestar de la societat.
No es necessita més estat sinó millor estat, aclarint que la gestió pública no és un oxímoron, que la gestió privada no és necessàriament millor que la gestió pública, que la ciutadania mostra fortes preferències per la funció pública i que, per reformar-la, cal comptar amb el valuós personal funcionari.
La pandèmia ha posat al descobert debilitats estructurals. Espanya és un dels països amb major caiguda de l’PIB i amb més mortalitat mundial per COVID. No obstant això, la crisi ha suposat també alguns efectes positius com la capacitat adaptativa dels serveis públics o l’agilitat administrativa gràcies a l’estat d’excepció.

Quatre elements per transitar de la funció pública al servei públic

  1. La recepta de la transició per als serveis de salut està condensada en les 30 mesures per enfortir el sistema de salut, també vàlides per al sector educatiu. Es necessita més autonomia de gestió en un marc de competència de comparació per qualitat, acabar amb la precarització que impedeix la longitudinalitat, especialment greu per a l’atenció primària.
  2. La creació d’una autoritat independent de pràctiques i polítiques sanitàries (HispaNICE) i la definició d’una cartera de serveis amb criteris de cost-efectivitat i impacte pressupostari.
  3. La col·laboració publicoprivada necessita més dades i menys ideologia.
  4. L’elaboració d’el Reial Decret Llei pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’administració pública tracta de garantir la gestió dels fons de la Next Generation atorgant més poder a l’Administració General de l’Estat.

Si no s’evita que els ciutadans votin amb els peus i les classes mitjanes abandonin els serveis públics, es corre el risc de precaritzar el sistema de salut i retrocedir dècades.

Comparteix: