Henrique Martins

Consultor en Salut Digital

MD (Internist), PhD (Management), Master (Public Law) – Associate Professor @ISCTE-IUL, @FCS-UBI @CLSBE and Digital Health Consultant

LinkedIn, Web

Publicacions


Teixint la xarxa d’hospitals on FHIR

Comparteix: