Vicente Ortún

Catedràtic Emèrit Contractat Departament d'Economia i Empresa UPF

Catedràtic Emèrit Contractat Departament d’Economia i Empresa UPF

Publicacions


Orientació a l’atenció primària: l’oportunitat que cap societat pot perdre

De la función pública al servicio público

De la funció pública al servei públic

Comparteix: