Berta Clavé

Sociòloga

Sociòloga. Tècnica de Planificació sanitària. Servei del Pla de Salut del Departament de Salut

Publicacions


Avançar en la planificació estratègica del sistema de salut de Catalunya. Recomanacions OMS en l’horitzó 2030

Comparteix: