Lideratge de gestió de la complexitat i intel·ligències múltiples

31/12/2020

Resum de la intervenció de Carles Ramió a la sessió “Reformar la gestió pública dels serveis de salut” organitzada com llançament de l’Observatori La gestió importa.

Més enllà de l’operativa, la gestió dels serveis de salut té a veure amb l’arquitectura i estratègia institucional, les relacions entre principal i agent, entre el públic i el privat, entre nivells assistencials i entre polítiques públiques.

També ha de reflexionar sobre el nou model de funció pública, ja que la major part de professionals de salut operen sota el règim funcionarial, el sistema de selecció de talent i la necessitat de fer front als reptes emergents en l’àmbit sanitari que impliquen canvis en el model assistencial i organitzatiu.

En l’àmbit de l’lideratge i gestió de persones, les capacitats dels gestors sanitaris són de les més potents en el panorama de l’administració. No obstant això, el lideratge està canviant i cal desenvolupar noves competències que abordin el context de complexitat actual i futur, caracteritzat per l’envelliment poblacional i l’impacte de les noves tecnologies, especialment la intel·ligència artificial i la robòtica.

Abordar la complexitat en el sector sanitari requereix de la gestió del coneixement de manera transversal, multidisciplinària i integrada. Per a això, s’han de combinar tres tipus d’intel·ligències: la intel·ligència individual o professional, la intel·ligència col·lectiva o institucional i la intel·ligència artificial.

Comparteix: