La contribució dels gestors a la gestió clínica del càncer de pròstata

30/01/2023

El diagnòstic i el tractament del càncer de pròstata ha experimentat avenços importants en els darrers anys fet que comporta la necessitat d’identificar els aspectes clau per aconseguir que el procés d’atenció al pacient sigui excel·lent entre les quals destaca el suport multidisciplinari i l’estructura organitzativa amb model integral.

La Societat Catalana de Gestió Sanitària va ser convidada a participar-hi per identificar les claus necessàries per ajudar a millorar el model de gestió actual del pacient amb càncer de pròstata.

Per identificar el paper dels gestors en el desenvolupament de models d’atenció integral del pacient amb càncer de pròstata i determinar la importància de la cooperació entre professionals per a l’obtenció de resultats en salut positius es van dur a terme entrevistes i tallers virtuals.

El detall dels resultats està disponible a l’informe produït. En aquesta entrada us reproduïm les conclusions i les recomanacions.

Conclusions i recomenacions

Els gestors sanitaris aporten una sèrie de reflexions que permeten orientar l’acció en aquells aspectes clau per a la millora de l’atenció del pacient amb càncer de pròstata.

Tot i que hi ha una gran unanimitat en valorar com a molt importants les aportacions per a la millora de l’atenció del pacient amb càncer de pròstata, només en 4 d’elles les contribucions per aconseguir-les són molt rellevants.

Hi ha un gran consens, expressat de maneres diferents, en relació amb la necessitat de millorar la cooperació entre professionals d’un mateix centre i entre àmbits assistencials en benefici del pacient.

L’agrupació de respostes suggereix una certa uniformitat entre gestors d’un mateix tipus de centre i, per això, s’entreveuen diferències entre hospitals universitaris, organitzacions sanitàries integrades (OSI) i atenció primària. La tipologia de centre àmbit imprimeix maneres de visualitzar les oportunitats una mica diferents entre elles.

La creació d’unitats funcionals per a la gestió clínica del pacient amb càncer de pròstata no està considerada com un aspecte imprescindible, atès que abans es prioritzen altres aspectes amb més impacte.

Compartir informació entre professionals i àmbits es considera crucial per millorar l’atenció, sobretot en un entorn digital i en una situació de reconeixement de l’aportació del pacient en el procés d’atenció.

Per superar la fragmentació del sistema cal orientar-se al procés d’atenció, amb la participació activa del pacient i seleccionar les activitats de valor. Els indicadors de gestió també han d’incloure resultats en salut.

La gestió basada en processos interdisciplinaris implica que els professionals hagin d’adquirir les habilitats necessàries per fer-ho, salvant les actituds que els puguin impedir. La formació-acció és una eina de màxima utilitat.

La participació de tots els professionals implicats de forma efectiva és imprescindible per millorar els resultats actuals, millorant la comunicació entre ells i aportant valor a les seves intervencions.

Els sistemes d’informació han de ser una oportunitat més que una barrera, i per això s’haurien de desenvolupar aplicacions útils per a la gestió integral del pacient amb càncer de pròstata.


Aquest estudi ha estat elaborat per Antares consulting i ha comptat amb el suport de la Societat Catalana de Gestió Sanitària i Astellas.

Comparteix:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *