Els hospitals americans més famosos suspenen en lideratge cívic

14/06/2021

Lown Institute és una organització independent promotora de Right Care Alliance i que ara lidera Lown Institute Hospitals Index (LIHI), una iniciativa que pretén avaluar els hospitals nord-americans en funció d’una nova mètrica basada en el valor, un assumpte realment innovador. Segons Vikas Saini, president de Lown, es tracta d’oferir a la societat un benchmarking que vagi més enllà de la comparació de l’eficiència de les estructures hospitalàries, per centrar el focus en el valor que aquestes costoses organitzacions aporten a la salut de les comunitats a les quals serveixen.

El model avaluador del LIHI

La mètrica del nou indicador es basa en tres pilars i 42 paràmetres: 

  1. Resultats observats en els pacients (outcomes). És la branca menys innovadora del LIHI. Contempla mortalitat (immediata, a 30 dies, a 90 dies i a l’any), readmissions relacionades, seguretat clínica (11 paràmetres) i satisfacció (també amb 11 paràmetres al voltant de l’experiència viscuda pels pacients). 
  2. Pràctiques diagnòstiques i quirúrgiques que s’haurien d’evitar. És un pilar elaborat amb indicadors que s’alimenten dels estudis d’efectivitat clínica. Es tracta d’una llista de 13 processos agrupats en tres blocs: a) 5 intervencions que no s’haurien de fer mai (vertebroplàsties, artroscòpies, col·locació de stents en artèries renals, filtres de vena cava inferior i cateterització de l’artèria pulmonar), b) 4 estudis diagnòstics no apropiats en determinades circumstàncies (EEG i proves d’imatge de crani i d’artèries caròtides en estudis de desmais i EEG en estudis de mals de cap), i c) detecció de 4 intervencions en excés (histerectomies, fusions espinals, col·locació de stents en artèries coronàries i endarterectomies de caròtida).
  3. Lideratge cívic. Es tracta de l’apartat social de l’LIHI de gran interès als EUA, donada la precarietat d’accés als serveis sanitaris dels col·lectius vulnerables. Per a aquesta part, els promotors de l’índex han triat tres indicadors: a) equitat en els salaris (pay equity), on valoren el rang que hi ha entre el salari més baix i el del gerent, un assumpte especialment dramàtic en aquell país, b) benefici comunitari (community benefit), amb dos paràmetres: la fracció del pressupost de despeses destinat a les entitats socials de la comunitat i la fracció de la facturació de Medicaid, la mútua que finança parcialment l’assistència sanitària de les persones desafavorides, i c) arrelament comunitari (inclusivity) on s’analitza la diferència entre la realitat socioeconòmica dels pacients de l’hospital i la de l’àrea de referència. 

Un cop generat l’indicador sintètic (en aquest enllaç poden consultar la metodologia), la sèrie es parteix en dotzenes parts, la qual cosa dona lloc a una escala de 12 categories possibles que van des de l’A+, que vol dir que l’hospital es troba entre els 274 millors i la D-, que vindria a expressar que la posició d’aquell hospital s’ha de buscar entre els 274 pitjors. La sèrie d’aquest primer benchmarking ha comptat amb 3.282 hospitals.

Un toc d’atenció per als hospitals més famosos

Els Estats Units són un país molt competitiu, la qual cosa dona lloc a que en el seu sector sanitari hi hagi un munt d’avaluacions, reconeixements i premis, com Hospital Safety Score centrat en la seguretat del pacient, Magnet Recognition Program promogut per la American Nurses Credentialing Center, per avaluar la capacitat dels hospitals per atraure infermeres, Joint Comission, una organització que acredita la qualitat i la seguretat dels pacients de les organitzacions sanitàries o US News Best Hospitals, un benchmarking amb molt de ressò mediàtic basat principalment en la reputació, la mortalitat i l’eficiència. 
Massachusets General Hospital, Mayo Clinic i Cleveland Clinic són tres centres que destaquen en tots els benchmarkings, un fet encomiable que els requereix esforç i enginy, però que els dona, a canvi, molta notorietat, la qual cosa no deu anar malament a les seves arques. I la pregunta és, com han passat el filtre de LIHI aquestes tres icones de l’excel·lència mèdica? i per donar una resposta ràpida, els ofereixo un article periodístic que destaca el fet que Mayo Clinic no estigui dalt de tot de la nova competició pel lideratge cívic i el valor del pacient, a més d’un breu comentari de les respectives posicions dels tres centres esmentats:

  • Massachusets General Hospital obté la posició global 394 de 3.282 (A), amb una esperable A+ en resultats (outcomes), una B+ en pràctiques clíniques evitables i una pèssima D- en lideratge cívic. 
  • Mayo Clinic està en la posició global 956 de 3.282 (B+). Obté una també esperable A+ en resultats (outcomes), però només una D en lideratge cívic i una lamentable D- en pràctiques clíniques evitables.
  • Cleveland Clinic està a la posició global 1.009 de 3.282 (B+), també amb una A+ en resultats (outcomes) i una valuosa A+ en pràctiques clíniques evitables, però suspèn greument en lideratge cívic (D-).

Llavors, quin són els hospitals guanyadors a la llista LIHI?

Els hospitals guanyadors del LIHI són desconeguts, almenys per a mi, fet que deixa clar que si un ciutadà busca un centre que li ofereixi les màximes garanties en un procés clínic determinat, especialment si és complex, LIHI no és la llista que necessita, però com diu Vikas Saini, si una país vol invertir en hospitals que prioritzin les pràctiques clíniques valuoses, obtinguin bon resultats clínics i siguin alhora socialment responsables, llavors en LIHI hi trobarà un benchmarking que ofereix unes regles de joc que haurien de ser un reflex perquè els hospitals americans s’hi emmirallin.
Els marcs avaluatius de les organitzacions sanitàries estan evolucionant cap a la mesura del valor del què fan, entesa com la percepció que les comunitats tenen de l’efectivitat clínica, i per això cal que els centres sanitaris escoltin més els pacients i integrin millor els seus serveis. 


Aquest article va ser originalment publicat el 12 d’octubre de 2020 a Avenços en Gestió Clínica

Comparteix: