Dos anys de pandèmia: 25 propostes a partir del que vam aprendre

07/03/2022

L’Organització Mundial de la Salut va declarar el brot de la COVID-19 com Emergència de Salut Pública de Preocupació Internacional el 30 de gener de 2020 i el 11 de març de 2020 com a pandèmia.

L’emergència sanitària de la pandèmia va posar a prova el professionalisme i les estructures organitzatives dels sistemes sanitaris. Gairebé de la nit al dia, els dispositius assistencials van haver de canviar la forma tradicional de treballar per afrontar de manera molt accelerada un gran nombre de transformacions, en alguns casos no previstes i en d’altres llargament esperades.
Per tot plegat, la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS) va creure oportú elaborar al maig de 2020 un document que servís per repensar el model sanitari, tenint en compte l’experiència viscuda i les necessitats que generi la nova situació social, econòmica i epidemiològica. Al fer-se dos anys de l’inici de la pandèmia, recuperem aquest informe i les seves propostes a partir del que vam aprendre.

Aquestes van ser les 25 propostes classificades en cinc àmbits.

CAP A UN SISTEMA DE SALUT MÉS DOTAT, EFECTIU I ÀGIL

 1. Incrementar substancialment el pressupost sanitari per vèncer la crònica manca de finançament.
 2. Agilitzar les decisions, canviant burocràcia per enfocament a resultats i transparència.
 3. Adaptar nou model de contractació de serveis a les entitats del sistema públic d’atenció sanitària
  per incentivarles propostes i la consecució dels resultats.

LA GESTIÓ DE LES ORGANITZACIONS SANITÀRIES IMPORTA…I MOLT

 1. Dotar de més autonomia de gestió amb retiment de comptes als equips clínics.
 2. Fomentar unitats clíniques transversals.
 3. Reduir les tasques administratives en el treball clínic.
 4. Impulsar l’atenció clínica telemàtica.
 5. Adscriure metges hospitalistes a les plantes d’hospitalització.
 6. Nova organització de l’Atenció Primària (AP) amb més recursos en base a noves necessitats.
 7. Consolidar un model de salut comunitària.
 8. Crear un clima procliu per a la innovació i la cocreació amb ciutadans.

MESURES MENTRE DURI LA PANDÈMIA I ESTAR PREPARATS PER A UNA NOVA ONADA

 1. Dotar correctament l’AP per al seguiment de malalts amb COVID-19.
 2. Disposar dels tests diagnòstics a l’AP i als hospitals.
 3. Disposar de plans de contingència per una segona onada.
 4. Establir estratègies de producció de proximitat d’EPI i amb una logística adequada.
 5. Actualitzar el parc tecnològic sanitari.
 6. Avançar en criteris d’aïllament més adequats des de l’ètica i el debat social.

ELS PROFESSIONALS A LA CERCA DE MODELS MÉS ADAPTABLES

 1. Substituir el model funcionarial pel laboral, amb contractacions flexibles i amb millors condicions.
 2. Reprendre la formació troncal de residents.
 3. Dotar el sistema de més infermeres, més capacitades i amb paper rellevant.
 4. Potenciar nous rols als professionals administratius.

PER UN NOU MODEL D’ACOMPANYAMENT A LA GENT GRAN

 1. Recuperar la llar com a centre d’operacions per a la gent gran, i els pisos assistits, com alternativa a potenciar.
 2. Desplegar equips multidisciplinaris des de l’AP per a l’atenció domiciliària i centres residencials, integrant
  als professionals de les residències.
 3. Millorar el model de gestió, coordinació i dotació de professionals de les residències.
 4. Potenciar unitats especialitzades per atendre malalts en fases avançades.

Foto de Eric Masur

Comparteix: