Innovant en l’atenció primària a Catalunya: una aproximació a la realitat

24/03/2021

La reforma de l’atenció primària iniciada el 1985 es va inspirar en la declaració d’Alma-Ata, que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) havia formulat uns anys abans. La necessitat del canvi era evident, ja que el model anterior es caracteritzava per les dificultats d’accés, el predomini de l’atenció curativa, l’orientació mèdica centrada en les malalties i la manca absoluta de treball en equip.

Trenta cinc anys després, l’atenció primària, tensionada conjunturalment per la pandèmia, està en crisi d’esgotament per múltiples factors, entre els quals destaquen la insuficient dotació pressupostària i la manca d’atractiu per als professionals i les professionals més joves, l’envelliment de la població i les burocràcies que han anat llastant el primer nivell assistencial. Tots els actors del sistema són conscients de la situació i ja fa temps que es publiquen informes de comitès d’experts i s’elaboren plans oficials de reforma condemnats a encastar-se una vegada i l’altra contra unes estructures que, si bé diuen voler abraçar els canvis, estan atrapades en les seves pròpies rigideses i corporativismes.

King’s Fund, en una situació de l’atenció primària britànica molt semblant a la nostra, lluny de debatre una reforma general, a “Innovative models of general practice” fa una revisió de quines són les innovacions que estan ajudant a reajustar i refermar els valors essencials de l’atenció primària[1]. Seguint la terminologia de Víctor Lapuente[2], els investigadors d’aquesta institució londinenca fugen dels models i les proclames pròpies dels “xamans” i es posen, en canvi, la granota de les “exploradores”.[3]

Què s’està innovant al territori?

Amb aquests antecedents, l’equip editorial de la secció d’Atenció sanitària basada en el valor de l’Observatori La gestió importa, s’ha arremangat per esbrinar què s’està innovant de debò al territori amb la finalitat de generar un benchmarking qualitatiu que sigui capaç d’empènyer la reforma de l’atenció primària des de baix. Per aquest motiu hem entrevistat 22 professionals dels quals sabíem que estan provant coses noves, hem revisat, a més, els 45 projectes innovadors de l’atenció primària que ara fa dos anys es van presentar al premi que havia convocat al respecte la Societat Catalana de Gestió Sanitària i també hem fet un cop d’ull al pla funcional per a la construcció del nou centre d’atenció primària Cirera-Molins, a Mataró, perquè sabem que s’ha elaborat tenint en compte les lliçons apreses durant la pandèmia.


Descarrega l’informe (PDF)


Referències

[1] Baird B, Ross S, Honeyman M, Sahib B, et al. Innovative models of general practice. The King’s Fund, 7 June 2018. https://www.kingsfund.org.uk/publications/innovative-models-general-practice

[2] Lapuente V. El retorno de los chamanes. Editorial Península. Barcelona 2015.

[3] Varela J. Polítiques públiques: els resultats importen (o haurien d’importar). Avenços en Gestió Clínica, 28 de desembre de 2015. http://gestioclinicavarela.blogspot.com/2015/12/politiques-publiques-els-resultats.html

Comparteix: