Deu anys amb la mirada posada al futur

03/11/2022

Presentació del llibre del 10è aniversari de la Societat Catalana de Gestió Sanitària

La Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS), que enguany celebra els 10 anys de vida, és una realitat consolidada, mèrit que es deu en bona part al seu primer president, Pere Vallribera, el qual ha aconseguit aglutinar moltes persones i voluntats. Les pàgines que teniu en aquest llibre són una petita mostra del que som i del que pretenem consolidar com a societat científica.

Amb l’èxit de convocatòria dels primers anys, hem obert una etapa després de la consolidació, i tots plegats afrontem el repte de convertir la SCGS en un referent del sector, sense abandonar l’essència de la seva missió: generar i difondre coneixement de la gestió sanitària innovadora, prestigiar el professionalisme dels gestors i ser referents per influir en les millors preses de decisions, a partir de l’anàlisi independent.

Entomem el llegat dels primers 10 anys d’existència per encarar un futur en el qual pretenem créixer, innovar i afrontar els canvis que ens reclama la societat i també el mapa sanitari en conjunt.

Per atendre els fronts oberts, l’actual equip, en els propers anys, ens hem marcat les següents responsabilitats:

Governar l’Observatori La gestió importa. Aquesta plataforma digital de lliure accés pretén ser el major instrument per compartir coneixement en totes les disciplines de la gestió sanitària i clínica. És un gran aparador de tendències, un punt de trobada de les millors firmes i experts de l’àmbit de la gestió on apareixen, de manera contínua, articles originals endreçats en nou temes o àrees d’interès. S’hi elaboren informes sobre temes d’especial interès, facilita la lectura de novetats amb una tria de les publicacions més destacades a escala mundial i permet aportacions de tercers. Amb l’aliança amb el blog Avenços en gestió clínica, l’Observatori segueix amb la seva missió de fer avançar la gestió sanitària, ampliar el seu radi d’acció i convertir-se en un referent per a tots els professionals interessats.

Generar l’organització d’activitats per als socis i la celebració de les jornades anuals. Seguirem, a més, oferint activitats amb d’altres societats científiques i, d’una manera molt especial, la celebració del Congrés Català de Gestió Clínica i Sanitària, com hem anomenat al Congrés de la Societat Catalana Gestió Sanitària, que farem cada dos anys.

Promoure l’activitat acadèmica, mantenint contacte amb la Junta de Govern de l’Acadèmia i potenciant la transversalitat amb d’altres societats científiques, explorant noves col·laboracions per estendre l’interès per la gestió. Volem compartir activitats amb la Societat Espanyola de Directius de la Salut (SEDISA), amb qui ens uneix un conveni de col·laboració.

Obrir col·laboracions docents amb universitats i escoles de negocis, a partir de la participació en l’elaboració de continguts o facilitant la presència de membres experts de la SCGS en cursos o mestratges. Cal incorporar les noves tendències als programes formatius per a nous gestors sanitaris i en volem facilitar la difusió.

Estar presents en grups de participació al més alt nivell, aportant l’anàlisi independent i posicions professionals respecte a la gestió sanitària. Tenim la voluntat de mantenir relacions permanents amb les autoritats sanitàries, els col·legis professionals i les patronals del sector. La influència de la SCGS ha d’esdevenir un procés natural per la capacitat que demostrem de ser referents, però no al revés.

Iniciar la projecció internacional de la SCGS amb la participació en fòrums europeus on la presència de la gestió sanitària catalana pugui ser més habitual.

Arribar al màxim de persones possibles, amb un pla de comunicació ambiciós, per cercar el millor posicionament de la SCGS entre el sector de la salut i, en alguns casos, cap a la ciutadania. Volem també mantenir oberta la participació dels socis a través d’enquestes i espais per conèixer la seva opinió, les seves expectatives i els seus interessos.

Facilitar la màxima relació amb els socis protectors i els partners, que tenen un paper clau en permetre organitzar totes les activitats. La SCGS ha optat per evitar demanar subvencions públiques i ha mantingut sempre el màxim grau d’independència respecte dels patrocinadors. Tot i així, facilitarem trobades per compartir línies futures d’activitat, crear activitats de formació in company en gestió i intensificar vincles de confiança.

Aquests són la majoria dels reptes que tenim al davant, amb la intenció de portar la nostra societat científica al terreny de la solidesa acadèmica, de la referència en el coneixement sobre gestió sanitària i de la participació ferma en el futur del nostre sistema de salut.


Comparteix: