La gestió sanitària importa, ho diu l’evidència!

24/06/2024

Al Regne Unit, els gestors sanitaris tornen a estar en el punt de mira: el partit conservador ha proposat acomiadar-ne 5.500 per “finançar l’atenció primària”.[1] El tema no és nou: durant l’última legislatura s’han exigit retallades en el nombre de directius al·legant que “generen molta burocràcia” i “són inútils”. Convindria fer-los arribar l’evidència que suggereix l’impacte i la importància de la bona gestió, millorant l’eficiència i els resultats dels centres, tot i que és sabut que difícilment tindria efecte sobre aquesta política essencialment populista. 

Si bé en el nostre context aquest tipus de propostes no tenen ressò en el pla polític, és cert que la visió que es té dels gestors sanitaris tampoc és bona, sobretot per part dels professionals de base. Un gestor és un “agent del canvi”, i encertadament s’associa l’absència de canvis (que han d’impactar en el dia a dia dels professionals assistencials) amb el minso paper del gestor. Aquí, cal una reflexió més àmplia: més enllà de les competències del gestor (la persona), quina és la capacitat de gestió en les institucions del sistema públic de salut? Un model de pagament atrofiat que desborda desincentius, un mercat laboral (la més important partida del pressupost i el principal actiu d’un proveïdor sanitari) rígid (amb poca capacitat de contractar, incentivar, promocionar o desvincular) i en fase clarament inflacionista (III Acord de l’ICS i III Conveni SISCAT), tot un sistema d’acció aliè a les lògiques de l’avaluació o la millora contínua.

Sovint es percep als professionals que fan gestió com a prescindibles, segurament per la falta de visibilitat d’aquests, tot i que són responsables de controlar grans pressupostos, elevat nombre de professionals altament qualificats i complexes serveis assistencials i de suport. Amb una voluntat propositiva, des del NHS es pregunten què es pot fer per millorar la percepció dels gestors sanitaris.[2] Algunes idees són les següents: 

  • Cal trencar el mite que amb menys gestors es podria millorar la qualitat de l’atenció sanitària perquè s’alliberarien recursos per l’assistència. 
  • Cal explicar que la bona gestió impacta en els resultats. L’evidència demostra que les accions en l’àmbit de la gestió d’un centre estan fortament relacionades amb la qualitat de l’atenció i els resultats de productivitat del mateix; una bona gestió s’associa a taxes de mortalitat significativament més baixes, a una millor satisfacció dels pacients amb l’atenció rebuda i a millors resultats econòmics.[3] 
  • Cal treure de l’imaginari col·lectiu la idea que hi ha molts gestors i que se’ls retribueix en excés; les dades demostren que al NHS els gestors sovint reben salaris inferiors que al sector privat (també aplicable al nostre entorn). 
  • Per últim, cal evitar les visions que contraposen als professionals assistencials amb els directius, ja que molts dels primers esdevindran gestors en algun moment de la seva trajectòria professional.

Malgrat el convenciment que la gestió importa, el cert és que també fora bo fer autocrítica. Segurament la poca transparència en els processos de selecció d’aquests professionals, la manca d’avaluació dels mèrits per assolir aquestes posicions i la poca avaluació de la performance dels gestors són alguns factors que no ajuden a la bona percepció d’aquest col·lectiu. Tot i això, som a temps de canviar-ho. Basant-nos en l’evidència, entre tots podem posar en valor la seva contribució al funcionament del sistema actual i a impulsar la seva transformació futura. Ens hi posem?


Referències

[1] 5,500 managers would be cut under Conservatives’ primary care plan. HSJ. 3 June 2024. https://www.hsj.co.uk/workforce/5500-managers-would-be-cut-under-conservatives-primary-care-plan/7037253.article

[2] In defence of NHS managers: a response to the Conservative plan to cut 5,500 posts. The Health Foundation. 5 June 2024. https://www.health.org.uk/news-and-comment/blogs/in-defence-of-nhs-managers-a-response-to-the-conservative-plan-to-cut-5500-posts

[3] Management in Healthcare: Why good practice really matters. McKinsey&Company and London School of Economics and Political Science. https://worldmanagementsurvey.org/wp-content/images/2010/10/Management_in_Healthcare_Report_2010.pdf

Comparteix: