Autors

Anna García-Altés

Responsable del Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña, Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AQuAS)

Jaume Puig-Junoy

Profesor Senior de la Barcelona School of Management – Universitat Pompeu Fabra (BSM-UPF)