Plataforma de demostració d’Atenció Primària a Espanya: connectant agents del canvi per superar barreres d’implementació

01/07/2024

El 3 de juny passat es va llançar oficialment la Plataforma de Demostració d’Atenció Primària de l’OMS a Espanya. D’aquesta manera, Espanya s’uneix a les altres dues plataformes de demostració existents a la regió europea de l’OMS, Suècia i Kazakhstan.

Les plataformes de demostració són una iniciativa innovadora llançada el 2022 pel Centre Europeu d’atenció Primària de l’OMS. El seu objectiu és mostrar bones polítiques i pràctiques en atenció primària a través d’intercanvis bilaterals entre decisors polítics i professionals sanitaris d’una delegació amfitriona i una altra visitant. Les plataformes faciliten la comprensió pràctica sobre com superar les barreres d’implementació que troben els països en embarcar-se en reformes orientades a enfortir l’atenció primària, centrant-se tant en el “com es va fer” com en el “què es va fer”.

L’acte oficial de llançament va tenir lloc al Ministeri de Sanitat i va ser liderat Mónica García, Ministra de Sanitat d’Espanya, Hans Kluge, Director Regional de l’OMS Europa, Josef Pavlovic, Vice-Ministre de Sanitat de la República Txeca i Aquilino Alonso, Gerent del Servei de Salut de Principat d’Astúries.

Per què una Plataforma de Demostració d’Atenció Primària a Espanya?

Espanya té un model sòlid d’atenció primària arrelat a la Declaració d’Alma-Ata, amb més de quatre dècades d’implementació. El seu model de governança descentralitzat i la riquesa d’experiències a les diferents comunitats autònomes el converteixen en un amfitrió ideal per mostrar bones pràctiques. A més, Espanya és reconeguda com a líder global en atenció primària i nombrosos països han mostrat interès per conèixer el seu model de primera mà. Les fortaleses clau del sistema d’atenció primària que es destaquen a la plataforma inclouen:

 • Model de governança descentralitzat, inclusiu i basat en el consens.
 • Valors fundacionals sòlids que inclouen universalitat, accés gratuït, equitat i orientació comunitària.
 • Cartera de serveis integral que engloba la promoció, prevenció, tractament de malalties agudes i cròniques, atenció domiciliària i salut comunitària.
 • Model de prestació de serveis basat en equips multidisciplinaris apuntalats per una medicina familiar forta i uns rols d’infermeria molt avançats.
 • La salut comunitària com a element fonamental de l’atenció primària que incorpora una perspectiva poblacional i promou la participació comunitària i l’acció intersectorial amb un enfocament en els determinants socials de la salut.
 • L’ús d’eines capdavanteres de gestió de la salut poblacional (Grups de Morbiditat Ajustada) per millorar la proactivitat, la gestió clínica i l’assignació de recursos.
 • Una digitalització avançada del sistema de salut i un ús generalitzat d’històries clíniques digitals.

Quines són les característiques clau del programa?

Una de les característiques fonamentals de les plataformes de demostració és que el programa s’ajusta a les expectatives, les prioritats tècniques i les necessitats de la delegació visitant. Per això, es realitza un taller d’expectatives amb els membres participants per a la selecció de temes clau que s’abordaran durant la visita d’entre un menú amb cinc temes principals:

 • Governança i lideratge
 • Model d’atenció
 • Salut comunitària
 • Gestió poblacional de la salut
 • Eines digitals

La visita consisteix en un itinerari setmanal al Ministeri de Sanitat i continua al Principat d’Astúries. Astúries compta amb una alta inversió en atenció primària; bones pràctiques en l’abordatge del pacient crònic complex amb un enfocament multidisciplinari i proactiu; lideratge i llarga tradició en salut comunitària; i una extensa xarxa de centres d’atenció primària que distribuïts per tot el territori.

Durant la visita es combinen tallers interactius i sessions tècniques amb visites a centres de salut on la delegació visitant té la possibilitat d’intercanviar impressions, experiències i fer preguntes tant a professionals sanitaris com a gestors i decisors polítics de la delegació amfitriona. La setmana finalitza amb un taller per compartir lliçons apreses i identificar palanques clau per a la implementació adequada al context de cada país. Després de la visita, el Centre Europeu d’Atenció Primària continua treballant conjuntament amb la delegació visitant proporcionant suport tècnic per a la implementació.

Quines impressions es va emportar la delegació visitant?

En aquesta primera edició la delegació visitant estava composta per 14 participants de la República Txeca, país que es troba a les etapes inicials d’una reforma per passar d’un model basat en metges de família que treballen de manera independent, a un model basat en equips atenció primària. La delegació estava encapçalada pel Viceministre de Sanitat i la Directora General del ministeri i incloïa professionals de medicina de família, infermeria d’atenció primària i de salut mental, salut pública, i responsables de la planificació de recursos humans de salut i del finançament pertanyents al Ministeri de Sanitat i al Fons Assegurador de Salut.

Durant el darrer taller es va preguntar a la delegació visitant que enumerés aquells elements que els havien resultat més inspiradors del sistema d’atenció primària espanyol i van destacar el següent:

 • Funcions avançades i autonomia del personal d’infermeria i rol del personal administratiu.
 • Inclusió de treballadors socials en atenció primària.
 • Treball en equip com a clau per oferir una atenció primària de qualitat i augmentar la capacitat resolutiva.
 • La salut comunitària com a element fonamental de l’atenció primària i especialment les iniciatives de recomanació d’actius comunitaris.
 • Bona continuïtat de cures i coordinació amb els especialistes hospitalaris.
 • La infraestructura de dades i sistemes d’informació que inclouen registres mèdics electrònics i la disponibilitat de grans quantitats de dades i eines de visualització de dades potents.
 • Coordinació i distribució de rols entre els equips d’atenció primària i els centres de salut mental per abordar les necessitats de salut mental de la població a nivell comunitari.

En un moment en què l’atenció primària a Espanya s’enfronta a reptes importants que requereixen atenció urgent, pot resultar encoratjador veure com es percep des de fora per ser (encara més) conscients de les fortaleses del sistema i apostar decididament per continuar desenvolupant els seus pilars i garantir la seva excel·lència davant dels reptes presents i futurs.

José Cerezo Cerezo treballa com a Health Policy Analyst per al Centre Europeu d’Atenció Primària de l’OMS i coordina, per part de l’OMS, la Plataforma de Demostració d’Atenció Primària a Espanya.

Comparteix: