Autors

Jaume Puig-Junoy

Professor Sènior de la Barcelona School of Management – Universitat Pompeu Fabra (BSM-UPF)

Helena Bascuñana

Directora del Servei de Medicina Física i Rehabilitació - Hospital de Sant Pau

Begoña Román

Professora de la Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona