Autors

Jaume Benavent

Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària

Xavier Bayona

Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària

Cristina Roure

Farmacèutica especialista en Farmàcia Hospitalària

Anna García-Altés

Responsable de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AQuAS)